“Bize lazım olan gençlik bir fırka veya zümre gençliği değildir. Biz fırka ve şahsiyetlerin ebediliğine kani değiliz. Her şeyden üstün, her şeyden önce bir Türkiye vardır. Biz Türk Gençliği istiyoruz!” Atsız

Ne vahim bir durumdur ki Türk evlatları yunanistan’ın, megali ideasını; israil’in, arz-ı mevud’unu; ermenilerin, büyük ermenistan hayallerini bilmekte olup tarihin en eski değerlerinden biri olan, daha bu ırklar yokken bile ülküsü var olan ideolojisini bilmemektedirler. Türkiye’nin kendi çocuklarına yapmış olduğu en büyük suç ne midir?
turancilik-milli-degerler-ve-genclik10ef828fce9ed603cae66b64ec39393e-382x620Türkiye’nin küffara satılmış alimleri, Türk çocuklarına Turancılık fikrini bir ütopya olarak göstermeyi başarmıştır. Türk devletlerinin geçmişte birleşip acuna hakimiyeti ve dünyaya ilahi adaleti sağlamaları elbetteki şeytanın bizatihi iktidarda bulunduğu Doğu ve Batı devletlerini korkutmaktadır. Küffar, ülkemiz içerisinde psikolojik bir savaş ilan ederek adeta bu fikriyatın mantığa aykırı olduğunu empoze etmeye çalışmaktadır. Çünkü bu birleşme bir çok devleti ortadan kaldıracak ve bir çok medeniyeti geri püskürtecektir. Dünya ticaretinde bir çok çıkarlar baltalanacak, zulüm hükmü sona erecek, mazlum Türklerle birlikte nice günahsız balalar huzur ve refaha kavuşacak, sömürü düzeni yıkılacak diye Turancılık ülküsünün önüne set çekilmek istenmektedir. 

Biliniz ki! Türkiye Türkleri dışında, dünyada nice soydaşımız yaşamaktadır. Türkiye sınırlarına bakıp bu toprakların bize yeteceğini düşünmek ancak acizlerin işidir. Bize sınırlarla çevrilmiş parça parça olmuş bir Türk devleti lazım değildir. Bize Asya’yı da içine alıp, dört nala yedi kıta da hüküm sürecek, büyük ve müebbet bir yer olan Turan lazımdır.

İşte bu sebeplerle Atsız hoca, bu zincirleri kırmak üzere ahlakta ve ilimde, bilimde ve her şeyde üstün bir Türk gencini arzulamaktadır.  

Sözlerimi yine Atsız Atanın bir şiiriyle bitirmek istiyorum

Yüz paralık kurşunla gider hayat dediğin;
Tanrı yolu uzaktır; erken kalk sıkı giyin.
Yazık, bütün ömrünce o kadar özlediğin
Güzel Kızılelma’na varmadan öleceksin.

Leave a Reply